Søk om familiemedlemskap

Søk om familiemedlemskap i MILITÆRE VETERANERS MC-KLUBB NORGE.

Vi har få, men enkle krav:

A: At du er i familie med en veteran fra Internasjonale Operasjoner som er medlem i klubben.

og

B: Familiekontingent er for  tiden kr 50,- pr år. (betales til konto: 2880.15.63718).

Påkrevd
Påkrevd
Påkrevd
Påkrevd
Påkrevd
Påkrevd
Påkrevd
Påkrevd
Påkrevd
Påkrevd
Påkrevd
Påkrevd
Verifisering: